Pakume ventilatsiooni ja kütte terviklahenduste väljatöötamist, projektide valmistamist ja paigaldust

Ventilatsioon

  • Ventilatsioonisüsteemide paigaldus
  • Ventilatsioonisüsteemide hooldus
  • Ventilatisoonisüsteemide mõõdistamine
  • Ventilatsiooniseadmete müük ja paigaldus
  • Ventilatsiooni lahenduste väljatöötamine

Tarbevesi ja kanalisatsioon

Küte ja jahutus

  • Küttesüsteemide paigaldus
  • Küttesüsteemide hooldus
  • Küttesüsteemide mõõdistamine
  • Kütteseadmete müük ja paigaldus
  • Küttelahenduste väljatöötamine

Üldehitus